Lespraktijk

Orgel- en pianolessen

Mijn lespraktijk omvat leerlingen van zeer diverse niveaus en leeftijden. Juist de afwisseling daarin vind ik boeiend. Ik vind het dan ook belangrijk om maatwerk te leveren. Ik bepaal graag in overleg met mijn leerlingen wat hun doelen zijn en hoe het lestraject eruit komt te zien. Vaste onderdelen hiervan zijn in ieder geval, naast het aanleren van een goede speeltechniek, algemene muzikale vorming en samenspel.

 

 

Muziektheorie

Naast orgel- en pianolessen is er ook de mogelijkheid om individueel of in groepsverband lessen muziektheorie te volgen. Onderdelen hiervan zijn algemene muziekleer, muziekgeschiedenis en solfège. Middels deze combinatie kunt u zich muzikaal breed ontwikkelen, of u eventueel voorbereiden op een hogere muzikale vervolgstudie (conservatorium).

 

 

Heeft u interesse om lessen te volgen, neemt u dan contact met me op.